Visionect_Nextgen1

Visionect napovedal razvoj nove generacije elektronskega papirja NextGen

Visionect, 1 Jul 2017

Podjetje Visionect s ponosom objavlja, da je 15. 6. 2017 uspešno kandidiralo za nepovratna sredstva na razpisu »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je razpisala Javna agencija Spirit Slovenija.

Podjetje Visionect s ponosom objavlja, da je 15. 6. 2017 uspešno kandidiralo za nepovratna sredstva na razpisu »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je razpisala Javna agencija Spirit Slovenija.

Namen razpisa je bil spodbujanje podjetij k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Visionect je na razpis prijavil projekt NextGen, pri katerem gre za razvoj nove generacije vgradne platforme za pripravo rešitev na osnovi elektronskega papirja.

Projekt bo trajal 18 mesecev, njegov glavni rezultat pa bo razvoj prototipa tankega odjemalca naslednje generacije (poimenovanega Next Generation Client), kar bo inovacija na svetovnem nivoju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.