Place & Play Gen 2 [header image]

Visionect in ORKA informatika razvijata novo generacijo naprav Place & Play GEN 2

Visionect, 1 Nov 2022

Podjetje Visionect s ponosom objavlja, da je uspešno kandidiralo za nepovratna sredstva v sklopu javnega razpisa za dodeljevanje spodbud za raziskovalno razvojne projekte NOO.

Konzorcij: ORKA informatika d.o.o. in VISIONECT d.o.o.

Trajanje: 1.11.2022 – 30.10.2024

Vrednost projekta: 621.499,45 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja: 298.411,26 EUR

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

V okviru projekta, ki smo ga pripravili v konzorcijskem sodelovanju podjetij ORKA informatika in Visionect, skupaj razvijamo novo generacijo Place and Play digitalnih prikazovalnikov na osnovi e-papirja z znatno izboljšanimi energetskimi karakteristikami, znatno daljšo neodvisnostjo, lažjim programskim upravljanjem vsebin in centralnim podatkovnim središčem za upravljanje z napravami na daljavo. Gre za inovativen pristop k razvoju področja digitalizacije vizualnih komunikacij. Cilj je razvoj digitalnih displayev, kjer bo čas delovanja digitalnega displaya na eno polnjenje baterije več kot leto dni ali celo več let. Ves ta čas pa bodo naši digitalni displayi komunicirali preko WiFi omrežja in bodo prikazovali različne vsebine, ki bodo upravljane in nadzorovane s strani lastnika/upravnika displayev. 

Operacija »PLACE AND PLAY GEN 2« je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).